Rådgivere – utredning og analyse

Søknadsfristen gikk ut 12. oktober 2018.
Ønsker du å bidra til at Datatilsynet er i forkant av samfunnsmessige og teknologiske trender som har betydning for personvernet? Vi har ledig to faste rådgiverstillinger viet utrednings- og analysearbeid.

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten.

Om stillingen

For å ha høy kvalitet og troverdighet i arbeidet vårt, er det viktig for oss å ha et bredt samfunnsmessig perspektiv på konsekvensene av den stadig mer omfattende innsamlingen og bruken av personopplysninger. Vi leter derfor etter nysgjerrige og kunnskapsrike kollegaer med interesse for politikk, teknologi- og samfunnsspørsmål, og som har et ønske om å drive analyse og utredningsarbeid i et tverrfaglig miljø. Dere vil plasseres i en av våre faggrupper og inngå i et tett samarbeid med andre profesjoner.

Arbeidsoppgaver

Samfunnsviterne i Datatilsynet har en lang rekke arbeidsoppgaver, og våre nye medarbeidere vil blant annet jobbe med:

 • Analyse-/utredningsarbeid, rapportskriving
 • Arbeid i prosjekt eller prosjektledelse
 • Fordype deg i og opparbeide deg ekspertise på relevante fagfelt og trender
 • Holde foredrag, skrive kronikker og delta i samfunnsdebatten
 • Gi innspill til tematikk og problemstillinger som bør utredes
 • Samarbeide med relevante forskningsmiljø
 • Mulighet for deltagelse i internasjonale prosjekter og nettverk
 • Planlegge og arrangere fagseminar

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor samfunnsfag eller humaniora
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om politiske prosesser
 • Evne til å analysere og vurdere komplekse problemstillinger om teknologi og samfunnsendringer
 • Relevant erfaring med utredningsarbeid og kompetanse innen statistikk og metode
 • Evne til formidle komplisert informasjon forståelig og engasjerende – både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med prosjektledelse og god gjennomføringsevne

Hva kan vi tilby deg?

 • Fast stilling
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning
 • Solid kunnskap gjennom spennende oppgaver på et utfordrende og viktig arbeidsområde.
 • Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksitid
 • Subsidiert treningsmedlemskap
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Vi har ledig to stillinger:

 • en i lønnsplassering fra kr. 449 400 til 518 000 og
 • en i lønnsplassering fra kr. 449 400 til 550 000

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagdirektør Catharina Nes på telefon 22 39 69 06 eller e-post .

Søknad med CV og relevante attester/vitnemål  sendes innen fredag 12. oktober 2018 til . Merk søknaden med «Søknad på stilling som utreder». Alternativt kan søknaden sendes til:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Søknader som mangler CV og vitnemål/attester, blir ikke behandlet. Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding i søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på en egen side.

21