Kommunikasjonsdirektør

Stillingen som kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet er nå ledig, og vi ser etter deg som ønsker en spennende, interessant og sentral stilling i et inspirerende og svært hyggelig arbeidsmiljø.

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i utviklingen av personvernet i Norge, og vi har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten. En særlig utfordrende oppgave for oss fremover, er å forberede Datatilsynet og norske virksomheter på det nye europeiske personvernregelverket som trer i kraft i mai 2018. Dette arbeidet vil selvsagt den nye avdelingsdirektøren bli en sentral del av.

Om stillingen

Kommunikasjonsdirektøren har det overordnede ansvaret for Datatilsynets kommunikasjonsarbeid internt og eksternt. Dette innebærer blant annet å legge en helhetlig plan for kommunikasjonsarbeidet vårt, utforske nye kommunikasjonsflater, ha ansvar for mediehåndtering og bidra til at vårt arbeid samlet sett får størst mulig effekt. Du vil også få en viktig rolle i digitaliseringen av Datatilsynets tjenester i årene som kommer.

Som vår nye kollega får du det overordnede ansvaret for samfunns- og myndighetskontakten. Stillingen inngår i ledergruppen og du rapporterer til direktøren.

Du må i tillegg mestre og trives med ulike operative oppgaver. Både skriving av tekst og foredragsvirksomhet vil bli en del av hverdagen din.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en kreativ, utviklingsorientert leder med et godt strategisk blikk – en person som kan bidra til å løfte organisasjonen vår. Bred kommunikasjonserfaring er en selvfølge, det samme er god kjennskap til offentlig forvaltning, politiske beslutningsprosesser og til norsk næringsliv.

Vi vil de neste årene satse på digitalisering, forenkling og fornyelse, og kunnskap om og interesse for digitaliseringsarbeid er viktig. Du blir leder for tre dyktige medarbeidere, og erfaring med personalledelse er en klar fordel.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en meget spennende, interessant og sentral stilling i et inspirerende, tverrfaglig, dynamisk og svært hyggelig arbeidsmiljø. Du vil få jobbe med kompetente kollegaer på en arbeidsplass som ligger sentralt i Oslo sentrum.

Lønnsplassering vil være som avdelingsdirektør med årslønn kr. 686 900 - 910 900. Vi har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen 27. september 2017 til , eller til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo. Merk søknaden med «Søknad på stilling som kommunikasjonsdirektør».

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering,  religion og etnisk bakgrunn.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på en egen side.