Jusstudenter til vår veiledningstjeneste

Søknadsfristen gikk ut 13. september, og tilsettingsprosess er i gang.

Vi søker studentmedarbeidere en til to faste dager i uken. Aktuelle søkere er de som er ferdig med tredje året på master i rettsvitenskap, og har mer enn ett år igjen på studiet.

Datatilsynets veiledningstjeneste gir råd og veiledning til virksomheter og privatpersoner om plikter og rettigheter på personvernområdet. Tjenesten er i dag bemannet med fem jurister og to studenter. En av våre studentmedarbeidere har avsluttet sitt studium, og vi søker derfor etter nye studentmedarbeidere.

Arbeidsoppgaver

  • Juridisk veiledning på telefon og e-post
  • Muligheter for enkel saksbehandling

Kvalifikasjoner

  • Ferdig med tredje året på master rettsvitenskap, og har mer enn ett år igjen på studiet
  • Evne til å formidle rettigheter og plikter på en forståelig måte 
  • Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • Er utpreget serviceorientert

Vi vil vektlegge at du har teknologiforståelse, og interesse for personvern er naturligvis en forutsetning.

Vi tilbyr

Vi kan tilby deg spennende oppgaver i et hyggelig, tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø. Du vil få muligheten til å bygge solid kunnskap innen et spennende og viktig arbeidsområde, i nært samarbeid med dyktige kollegaer.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til gruppeleder Ylva Marrable på telefon 22 39 69 18.

Søknaden merkes ‟Søknad på stilling som studentmedarbeider”. Søknad med CV, karakterutskrift og relevante attester sendes innen 13. september til

Alternativt kan søknad sendes til:
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo.

Merk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte, eller sensitive opplysninger via e-post.

Datatilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som spør om innsyn. Det gis ikke individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på denne siden.

23