Rådgivere - jurister

Søknadsfristen gikk ut 12. oktober 2018.
Vi har ledig to faste stillinger, i tillegg til mulighet for én midlertidig stilling, for jurister som skal arbeide med personvernspørsmål innen ulike områder.

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i forhold som berører personvernet, og har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten.

Om stillingene

I Datatilsynet får du spennende og varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over mange områder og sektorer. Du kommer blant annet til å arbeide med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning, i tillegg til prinsipielle juridiske spørsmål. Du vil plasseres i en av våre faggrupper og inngå i et tett samarbeid med andre profesjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling
 • Tilsynsvirksomhet
 • Utredninger
 • Veiledning og foredrag
 • Ekstern møtevirksomhet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Kunnskap om EU-/EØS-rett
 • Teoretisk eller praktisk kunnskap om personvernforordningen (GDPR) er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig

I tillegg ser vi etter en person med stor arbeidskapasitet, og som kan arbeide selvstendig, effektivt, strukturert og analytisk. Erfaring fra arbeid med personvern er en fordel.

Vi tilbyr

 • Fast stilling
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning
 • Solid kunnskap gjennom spennende oppgaver på et utfordrende og viktig arbeidsområde.
 • Et hyggelig, travelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksitid
 • Subsidiert treningsmedlemskap
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering fra kr. 449 400 til 518 000

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Jørgen Skorstad på telefon 22 39 69 24 eller e-post .

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes innen fredag 12. oktober 2018 til . Merk søknaden med «Søknad på stilling som jurist». Alternativt kan søknaden sendes til:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Søknader som mangler CV eller vitnemål (eventuelt karakterutskrift), blir ikke behandlet. Husk at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende fødselsnummer, taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding i søknadsprosessen, men informasjon om status vil fortløpende oppdateres på en egen side.

21