Avdelingsdirektør

En av stillingene som avdelingsdirektør i Datatilsynet er nå ledig, og vi ser etter deg som ønsker en spennende, interessant og sentral stilling i et inspirerende og svært hyggelig arbeidsmiljø.

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i utviklingen av personvernet i Norge, en rolle som stadig blir viktigere og mer fremtredende.

En særlig utfordrende oppgave for oss fremover, blir å forberede Datatilsynet og virksomheter på det nye europeiske personvernregelverket som trer i kraft i mai 2018. Dette arbeidet vil selvsagt den nye avdelingsdirektøren bli en sentral del av.

Om stillingen

Avdelingsdirektøren inngår i Datatilsynets ledergruppe, og vil lede en av våre to fagavdelinger. Fagavdelingen jobber særlig med spørsmål knyttet til helse, samferdsel, offentlig sektor og telekommunikasjon.

Du vil få en viktig rolle med å videreutvikle noen av Datatilsynets arbeidsverktøy, slik som for eksempel innebygd personvern, sertifisering, utredning av personvernkonsekvenser og tilsynsvirksomheten vår.

Ansvar for å lede det interne sikkerhetsarbeidet samt drift og utvikling av interne IKT-systemer er også en del av arbeidsoppgavene. Vår nye kollega vil dessuten få ansvar for virksomhetsplanleggingen.

Kvalifikasjoner

  • Du må ha høyere teknologisk utdanning.
  • Evne til å forstå hvordan teknologi virker i samfunnet og til å se de store linjene i teknologiutviklingen er viktig.
  • Erfaring fra forvaltning av regelverk og tilsynsarbeid er en fordel.
  • Det samme er forståelse for bruk av ulike verktøy for å oppnå et godt personvern.
  • Du må ha interesse for strategi, planlegging og administrative oppgaver.
  • Tidligere ledererfaring vil vektlegges.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og interesse for å fronte Datatilsynet i media er en forutsetning.
  • Den som tilsettes må dessuten kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en initiativrik kollega med godt strategisk blikk – en som kan hjelpe oss å løfte Datatilsynet ytterligere i årene som kommer. Vi søker etter en person som ser at tverrfaglig samarbeid er et gode, og som kan jobbe godt med andre profesjoner både internt i Datatilsynet, i tillegg til næringslivet og det offentlige.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en meget interessant og sentral stilling i et inspirerende, tverrfaglig, dynamisk og svært hyggelig arbeidsmiljø. Du vil få jobbe med kompetente kollegaer på en arbeidsplass som ligger sentralt til i Oslo sentrum.

Lønnsplassering vil være som avdelingsdirektør med årslønn på kr. 800 000 – 910 000. Vi har dessuten gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Søknad med CV, karakterutskrifter og attester sendes til innen 22. desember 2017.

Nærmere opplysninger til Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon på telefon 99 00 50 90.

Datatilsynet vektlegger mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uansett kjønn, alder, funksjonshemming og nasjonal/etnisk bakgrunn.

Merk at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på en egen side.