Ledige stillinger

 • Rådgivere - jurister

  Vi har ledig to faste stillinger, i tillegg til mulighet for én midlertidig stilling, for jurister som skal arbeide med personvernspørsmål innen ulike områder.

 • Overingeniør/rådgiver - teknolog

  Vi har ledig én fast stilling for en person med god kunnskap og forståelse innen teknologi og informasjonssikkerhet.

 • Rådgivere – utredning og analyse

  Ønsker du å bidra til at Datatilsynet er i forkant av samfunnsmessige og teknologiske trender som har betydning for personvernet? Vi har ledig to faste rådgiverstillinger viet utrednings- og analysearbeid.

 • Kommunikasjonsrådgiver

  Datatilsynet har ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Samfunnsutviklingen og innføring av ny teknologi gir stadig nye utfordringer for personvernet, men også muligheter. For å øke bevisstheten om og interesse for personvern, legger vi stor vekt på kommunikasjon som virkemiddel. 

  NB. Fristen har nå gått ut.

 • Jusstudenter til vår veiledningstjeneste

  Søknadsfristen gikk ut 13. september, og tilsettingsprosess er i gang.

 • Status i tilsettingsprosessene

  Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.