Ledige stillinger

  • Juridiske rådgivarar

    I 2018 vert den nye personvernforordninga frå EU innført i norsk rett. Datatilsynet får dermed fleire nye oppgåver. Vi ser difor etter to juristar for fast tilsetjing. Det er òg mogleg at det vert ledig ei eller fleire mellombelse stillingar.

  • Status i tilsettingsprosessene

    Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.