Ledige stillinger

  • Juridiske rådgivarar

    I 2018 vert den nye personvernforordninga frå EU innført i norsk rett. Datatilsynet får dermed fleire nye oppgåver. Vi ser difor etter to juristar for fast tilsetjing. Det er òg mogleg at det vert ledig ei eller fleire mellombelse stillingar. Fristen har no gått ut!

  • Status i tilsettingsprosessene

    Her finner dere status på utlyste stillinger i Datatilsynet.