Veronica Buer

Fagdirektør, digitalisering og innebygd personvern

Kontor:
+47 22 39 69 53
Mobil:
+47 92 04 22 03
E-post: