Den internasjonale personvernkonferansen

Verdens personvernmyndigheter samarbeidsforum er den internasjonale personvernkonferansen - The International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC).

Kjernen i samarbeidet er en årlig konferanse hvor personvernmyndigheter diskuterer aktuelle tema, beslutter videre samarbeid og vedtar resolusjoner. Gjennom året er det aktiviteter i ulike undergupper.

Den internasjonale personvernkonferansen har også et godt nyhetsbrev.