Årets viktigste aktiviteter

I 2014 har Datatilsynet valgt å særlig prioritere personvern i helsesektoren, skole- og utdanningssektoren, justissektoren og digitaliseringen av offentlig sektor. I de neste kapitlene beskrives i tillegg aktiviteten på en rekke andre områder, både nasjonalt og internasjonalt.
18