25. september 2017

Digitalt grenseforsvar. Hva står på spill? (Fulltegnet)

V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet?

Seminaret vil streames fra kl 19.00 via denne lenken

Sted

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Rom: Kjelleren

Tid

Seminaret er gratis

For et år siden la Lyse II-utvalget frem sin rapport som vurderer om Etterretningstjenesten bør få tilgang til tele- og datasignaler som krysser våre landegrenser. Utvalget kom med et forslag til et digitalt grenseforsvar. Forslaget har både fått støtte og sterk kritikk. Det er åpenbart at ulike aktører mener at mye står på spill.

Sammen med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer vi til et kveldsseminar som skal belyse de juridiske og samfunnsmessige sidene ved statlig overvåking, i lys av forslaget om digitalt grenseforsvar. På seminaret får du presentert hva digitalt grenseforsvar er, hva det betyr for folk og hvorfor forslaget er blitt mottatt så forskjellig. Gjennom innledninger og debatt får du høre ulike aktørers meninger om behov for og ulemper ved et digitalt grenseforsvar. Hva er hovedargumentene og hvilke forventninger har de til departementets videre arbeid med dette?

Program for kvelden

 1. Introduksjon av digitalt grenseforsvar, utvalgets forslag og hva det har med oss å gjøre, ved Varog Kervarec, journalist i Inside Telecom
 2. Kort presentasjon av ulike syn på DGF ved:
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
  • Siri Strand, masterstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier
 3. Pause
 4. Paneldebatt med:
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
  • Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier

Kveldens ordstyrer er fagdirektør Anine Kierulf fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Vel møtt!

Dersom du ønsker å lese om Datatilsynets høringssvar til rapporten, kan du lese mer på denne siden.