5. mars 2018

Innebygd personvern i praksis - fagseminar og premieutdeling

Innebygd personvern blir en plikt for alle virksomheter som behandler personopplysninger i mai. Det betyr at personvern skal bygges inn i all teknologi. For å løfte frem eksempler på hvordan det kan og bør jobbes med, rent praktisk, utlyste Datatilsynet i høst 2017 en konkurranse og nå skal vinneren(e) kåres. 

Sted

Nasjonalbiblioteket

Tid

Alle med en løsning, system, applikasjon eller programvare som er utviklet i tråd med prinsippene om innebygd personvern ble oppfordret til å sende inn sitt bidrag innen 1. desember. En jury bestående av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse og Datatilsynets representanter Veronica Jarnskjold Buer og Martha Eike har nå kåret en vinner. 

Vinnerne presenteres under et arrangement på Nasjonalbiblioteket mandag 5. mars. 

Program

  • Velkommen
  • Innledning om innbygd personvern
  • Kåring av vinner(e)
  • Presentasjon av vinnerprosjekt(er)
  • Lansering av «Innebygd personvern i praksis» for 2018
  • Avslutning

Enkel servering - kaffe og croissant fra kl 9 

Arrangementet vil strømmes i sanntid. Vi legger ut lenke til strømmingen på våre nettsider. 

Fyll ut skjemaet og meld deg på!