16. august 2017

Masseovervåking til samfunnets beste?

Vi inviterer til debatt om digitalt grenseforsvar under Arendalsuka.

Tema: Er spørsmålet hvordan eller om grenseforsvaret kan innføres? 

Sted

Baker Jørgensen, Havnegata 5, Arendal

Tid

Logo for arendalsuka; vi møtes på ArendalsukaUtvikling og ivaretakelse av trygge, digitaliserte og smarte samfunn krever tilgang til mye data. Hvilken pris er vi villige til å betale for trygge, effektive og smarte samfunn, ikke først og fremst i penger, men i form av økt overvåkning og kontroll?

I panelet

  • Generalløytnant Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten 
  • Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Tekna
  • Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Debattleder

Sofie Nystrøm, direktør for CCIS (Center for Cyber and Information Security)

Les mer i programmet på arendalsuka.no