Forståelse av personvern

I VG 27.12 påstår Justisministeren igjen at innføring av datalagringsdirektivet i Norsk rett innebærer en styrking av personvernet.

For at det ikke skal være tvil: Datatilsynet som ekspertorgan når det gjelder ivaretakelse av personvernet i Norge vurderer Regjeringens forslag  som et meget alvorlig personverninngrep.

Storberget unnlater f.eks. å nevne at forslaget innebærer at flere hundre internettleverandører vil pålegges å lagre trafikkdata de i dag ikke har lov til å lagre, langt mindre en selvstendig egeninteresse av å sikre. Vi har allerede sett flere eksempler på at personopplysninger i betydelig omfang er kommet på avveier pga sviktende sikkerhet hos enkelte aktører. Personvernet blir ikke bedre ved at enda flere nå, etter pålegg fra staten, skal lagre enda mer personopplysninger!  En kartlegging gjennomført av europeiske personvernmyndigheter dokumenterer da også at direktivet i praksis er ulovlig innført i flere land. Deler av innholdet i kommunikasjonen er blitt lagret selv om dette iflg lovgivningen ikke skal lagres. Det lagres lokasjonsdata i større omfang enn forutsatt. Endelig lagres personopplysningene i praksis også i langt lengre tid enn direktivet setter som grense.

Justisminister: Å pålegge flere hundre tele- og internettaktører en plikt til å lagre enorme mengder opplysninger om hvem som kommuniserer med hvem, hvor lenge, og hvor man fysisk befinner seg når kommunikasjonen finner sted,  innebærer ikke en styrking av personvernet!

(Replikk i VG, 3. januar 2011)