Lukker IB-saken

I fjor så Datatilsynet på karaktersettingen ved IB-linjene i den videregående skolen. Mange opplevde å få karakterer basert på andre elevers prestasjoner. Datatilsynet varslet vedtak som førte til at IB gjorde endringer. Nå avsluttes saken.

Selv om Datatilsynets varsel om vedtak førte til endringer og at mange elever gikk opp i karakter, er det også mange elever som ikke er fornøyde med endringene. Flere har tatt kontakt med Datatilsynet.

IB-organisasjonen mener at Datatilsynet mangler kompetanse til å forfølge saken videre. Ifølge IB-organisasjonen hadde de på tidspunktet for karakterfastsettelse hovedetableringen sin i Storbritannia. På dette tidspunktet var Storbritannia fremdeles var en del av EØS. Som hovedregel kan ikke Datatilsynet fatte vedtak mot virksomheter i andre EØS-land.

Datatilsynet har kommet frem til at IB-organisasjonens hovedetablering sannsynligvis var i Storbritannia, slik de har anført. På bakgrunn av dette har vi nå avsluttet saken.

Om saken

Datatilsynet startet sommeren 2020 et algoritmetilsyn med IB-organisasjonen som følge av nyhetsoppslag om elever som fikk overraskende lave karakterer. Våre undersøkelser avdekket at for å kompensere for avlysningen av eksamen, hadde IB-organisasjonen tatt i bruk en algoritme som blant annet brukte skolens historiske resultater som beslutningsgrunnlag.

Datatilsynet mente at dette var i strid med grunnprinsippene i GDPR. Vi varslet derfor vedtak om at IB-organisasjonen måtte fastsette karakterer på nytt. IB-organisasjonen var ikke enig i vår vurdering, men valgte likevel å endre karakterfastsettelsen.