Krever redegjørelse fra Shinigami Eyes

Datatilsynet har mottatt flere klager på nettleserutvidelsen «Shinigami Eyes», som er tilgjengelig på Chrome og Firefox. Vi sender nå krav om redegjørelse til utvikleren.

Datatilsynet er forpliktet til å behandle saker vi mottar fra de registrerte i henhold til personvernforordningen. På denne bakgrunn har Datatilsynet sendt et krav om redegjørelse til utvikleren av Shinigami Eyes.

Shinigami Eyes sitt formål ser ut til å være å identifisere og markere personer på sosiale medier slik at det blir tydelig for eventuelle brukere av nettleserutvidelsen om vedkommende de snakker med eller leser innlegget til er å betrakte som pro- eller anti-transpersoner. Det skal også være mulig for brukere av nettleserutvidelsen å «rapportere» personer som de mener bør markeres. Utvikleren av Shinigami Eyes har publisert nærmere kriterier for rapporteringen på sine nettsider.

Kravet om redegjørelse

I kravet om redegjørelse stiller vi blant annet spørsmål om rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger, samt hvordan de registrertes rettigheter ivaretas. 

- Dette er en prinsipiell sak. Denne type teknologi kan brukes av hvem som helst, og er enkel å bruke for å merke andre grupper på internett. Hvis en praksis der subjektive vurderinger om og merking av identifiserte enkeltpersoner får spre seg fritt, vil det få uheldige konsekvenser for internett og for fri meningsutveksling. Satt på spissen innebærer dette en form for egenjustis vi må undersøke nærmere, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Vi har også stilt spørsmål for å avdekke om nettleserutvidelsen behandler såkalte «særlige kategorier personopplysninger», i form av at Shinigami Eyes har som formål å identifisere personers politiske holdninger og kommunisere disse utad til en ubegrenset krets individer (hvem enn som laster ned nettleserutvidelsen).

Fristen for å svare er satt til den 10. august 2021.

Last ned

Krav om redegjørelse - Shinigami Eyes - engelsk tekst (pdf)