Varsler vedtak om at IB-karakterene må rettes

Datatilsynet mener IBO har behandlet personopplysninger på en urettferdig måte og at årets IB-karakterer er ukorrekte. Vi har derfor sendt IBO et forhåndsvarsel om at vi vil pålegge dem å fastsette karakterene på nytt.

Denne sommeren har flere medier skrevet om elever som uten forklaring fikk betydelig lavere karakterer enn de forventet. Disse elevene har gått på IB-linjene som mange videregående skoler tilbyr. Årsaken til at karakterene har blitt satt ned, er at man har brukt historiske data om tidligere elever ved samme skole i karaktersettingen, i et forsøk på å kompensere for korona-avlyste eksamener. Datatilsynet ber nå i et forhåndsvarsel IBO om å tak i saken.

- Elevene blir langt på vei satt i bås på bakgrunn av skolens historiske resultater, selv om alle elever er forskjellige. Samtidig kan karaktersettingen ha svært stor innvirkning på den enkeltes videre studier, karriere og liv. Dette er ikke rettferdig ovenfor elevene som har jobbet hardt og som nå ikke kommer inn på studiene de ønsket seg til, sier seksjonssjef Tobias Judin i internasjonal seksjon.

Urettferdig, ukorrekt og ugjennomsiktig

Karakterer er personopplysninger, og etter personvernforordningen skal personopplysninger være korrekte og behandles på en åpen og rettferdig måte. Datatilsynet mener at IB-karakterene ikke er korrekte fordi de ikke avspeiler den enkeltes individuelle faglige nivå, hvilket er formålet med karaktersetting. I stedet prøver karaktersettingen å forutse hvilke karakterer vedkommende hadde fått på eksamen hvis eksamen ikke var blitt avlyst, men dette er det ikke mulig å nøyaktig forutse.

Datatilsynet mener også at det er urettferdig å bygge karakterer på hvordan andre elever ved samme skole har prestert tidligere år.

- Dette kan føre til diskriminering fordi karaktermodellen behandler elever ved ulike skoler ulikt. Det har ikke blitt gitt tilstrekkelig informasjon om karaktermodellen, sier Tobias Judin.

Ikke endelig vedtak ennå

Datatilsynet har sendt et forhåndsvarsel til International Baccalaureate Organization (IBO) om hva vi vil fatte vedtak om. IBO har rett til å uttale seg om dette, og de har fått utsatt svarfrist til 21. august 2020. Datatilsynet vil komme med et endelig vedtak i saken først etter at vi har vurdert IBOs eventuelle kommentarer til varselet. Vi følger opp med mer informasjon når endelig vedtak er sendt.

Last ned