Varsler gebyr til Odin Flissenter AS

Datatilsynet har sendt Odin Flissenter et varsel om pålegg og overtredelsesgebyr på 300 000 kroner. Saken gjelder kredittvurderingen av et enkeltpersonsforetak uten behandlingsgrunnlag.

Et enkeltpersonsforetak ble kredittvurdert uten at det hadde noen form for kundeforhold eller annen tilknytning til Odin Flissenter.

Oppdatert: Høsten 2020 ble det vedtatt et endelig gebyr på 150 000 kroner til Odin Flissenter AS.

Les saken og last ned det endelige vedtaket

Må ha et gyldig behandlingsgrunnlag

Kredittopplysninger om et enkeltpersonsforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi. Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonsforetak.

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og viser et tall som angir sannsynligheten for at en person eller enkeltpersonsforetak vil betale en fordring. En kredittvurdering vil også vise detaljer om foretakets økonomi, slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.

- Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak kan brukes til å utlede opplysninger om eierens privatøkonomi. Det er derfor private opplysninger som eieren har en forventning om at ikke hentes inn av virksomheter med mindre det er saklig begrunnet, sier juridisk rådgiver Ole Martin Moe.

Last ned