Varsel om overtredelsesgebyr til butikk tilknyttet Coop Finnmark

Datatilsynet har varslet en butikk under Coop Finnmark SA om overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Saken gjelder utlevering av kameraopptak med barn involvert.

Saken ble meldt inn som et brudd på informasjonssikkerheten (avviksmelding) fra Coop Finnmark SA 10. april 2019. Avviket gjaldt utlevering av opptak fra kameraovervåking i butikken.

Opptaket viste fire barn med en anslått alder på 15 eller 16 år, der to av barna utførte et mindre tyveri og to av barna så på.

Opptaket ble spredt

Butikksjefen i den aktuelle butikken filmet opptaket på en skjerm med sin egen telefon, og sendte dette til en bekjent av seg, med spørsmålet «Er dette din sønn?». Kvinnen svarte benektende, men sendte så opptaket videre til sønnen sin, og opptaket nådde etter hvert ett eller flere av de avbildede barna.

- Saken er et skoleeksempel på hvordan man mister kontrollen over personopplysninger som deles, og at de spres raskt, sier juridisk rådgiver Embla Helle Nerland i Datatilsynet.

Mangler behandlingsgrunnlag

Datatilsynet har vurdert at utleveringen mangler behandlingsgrunnlag, og at den dermed strider med det grunnleggende prinsippet om lovlighet i personvernforordningen (artikkel 5 nr. 1 bokstav a). Utleveringen er av en alvorlighetsgrad som gjør at det reageres med overtredelsesgebyr.

Et overtredelsesgebyr, som dette på 400 000 kroner, skal i hvert enkelt tilfelle være virkningsfullt, stå i et rimelig forhold til overtredelsen og skal virke avskrekkende.

- Det er en konkret helhetsvurdering som gjøres i hver sak, der omstendighetene rundt overtredelsen og virksomhetens omsetning er blant momentene som tas i betraktning, sier Nerland.

Det er også avgjørende at overtredelsen i denne saken gjelder barn, og at det er brudd på et av de mest sentrale prinsippene i forordningen (GDPR). Skadepotensialet, og inngrepet i den enkeltes personvern ved utlevering av slike kameraopptak, er stort. De utleverte personopplysningene viser barn i et negativt lys, som lovbrytere, uten mulighet til å ta til motmæle.

Les hele varselet