Varsel om gebyr til Aquateknikk AS

Datatilsynet har sendt Aquateknikk AS et varsel om pålegg og overtredelsesgebyr på 300 000 kroner. Saken gjelder Aquateknikks kredittvurdering av en enkeltperson uten behandlingsgrunnlag.

Saken startet som en klage fra en person som hadde blitt kredittvurdert av Aquateknikk uten at han hadde noen form for kundeforhold eller annen tilknytning til selskapet.

Personvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger har et behandlingsgrunnlag. Kredittopplysninger er en type personopplysninger som er særlige beskyttelsesverdige.

En kredittvurdering er et resultat av sammenstilling av personopplysninger fra mange ulike kilder, og angir sannsynligheten for at en person vil kunne betale for seg. En kredittvurdering vil også vise detaljer om enkeltpersoners privatøkonomi slik som eventuelle betalingsanmerkninger, frivillige pantstillelser og gjeldsgrad.
Les mer om kredittvurdering

Oppleves krenkende

Etter å ha sett nærmere på saken har Datatilsynet kommet til at kredittvurderingen skjedde uten at kravet til behandlingsgrunnlag var oppfylt.

- Siden en kredittvurdering inneholder detaljer om privatøkonomi, oppleves det krenkende når en virksomhet bruker opplysningene uten saklig begrunnelse, sier juridisk rådgiver Ole Martin Moe. - Vi mottar generelt mange klager som gjelder kredittvurderinger, og vi ser at mange virksomheter ikke kan reglene godt nok. Klagene vi mottar handler ofte om snoking i andres privatøkonomi, gjennomført av for eksempel naboer, familiemedlemmer eller eiere av konkurrerende virksomheter. Vi ser alvorlig på denne typen saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, avslutter Moe.

Aquateknikk har fått utsatt frist til 1. september på å komme med eventuelle merknader til varselet.

Last ned