Debatt om elevenes personvern

Etter at Arendalsuka ble avlyst, mistet vi årets største møteplass for politikk, organisasjons- og næringsliv. DN har derfor laget en alternativ arena 11.-13. august for debatt og viktige samtaler. Datatilsynet deltar med en egen sesjon om elevers personvern. 

(Se opptak av arrangementet nederst i artikkelen.)

Om DN Studio

Gjennom et tre dagers direktesendt studio på taket av DNs lokaler i Oslo vil politikere, næringslivsledere og fageksperter møtes til debatt og samtaler for å bidra til økt innsikt og engasjement. Totalt vil det være 30 ulike sesjoner.

Det er livesendinger fra morgen til ettermiddag tirsdag, onsdag og torsdag med en kombinasjon av redaksjonelle sendinger og sendinger i samarbeid med kunnskapsrike samarbeidspartnere. Alt innhold fra DN Studio er åpent for alle og det kreves ingen innlogging. Alle innslag kan også sees i ettertid.

Barns personvern og skolesektoren på agendaen

Datatilsynet deltar på arrangementet med en egen sesjon der vi ønsker å løfte frem utfordringene rundt elevenes personvern i skolen.

Hva: "Elevenes personvern i skolen - hvem tar ansvar?"
Når: Torsdag 13. august kl. 12.30
Deltakere:

  • Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Politisk rådgiver Lars Øye Brandsås fra Kunnskapsdepartementet
  • Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet
  • Områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i KS
  • Rektor Magne Johansen ved Hagebyen skole i Harstad
  • Moderator: Torgeir Waterhouse

Bakgrunn for debatten

Digitaliseringen i skolen skyter fart. Ansvaret informasjonssikkerheten og personvernet i sektoren er lagt til stat, kommune, fylkeskommune og skolene selv. Digitale verktøy og løsninger kjøpes inn og tas i bruks uten nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Rektorene skal være pedagogiske ledere, men blir samtidig sittende med ansvar for all IKT-bruken, inkludert verktøyene og appene de ansatte ved deres skoler til enhver tid bruker.

Dessverre går det alt for ofte galt. Og det går galt i alle ledd – fra enkeltlæreres bruk av verktøy til større systemfeil. Det gjelder alle typer informasjon – også vurderinger og sensitive opplysningerOpplysningene kommer på avveier, det er manglende oversikt over hva som skjer med dem, og i noen tilfeller har til og med hemmelige adresser blitt eksponert og liv satt i fare.

Hvem har egentlig ansvar for hva når det gjelder elevenes personvern i dag? Og hvem skal sikre at ansvaret følges opp? Uklarheten som rår i dag, samt følelsen rektorene rundt om ofte sitter med av å stå svært alene i dette, går til syvende og sist ut over elevenes personvern. Bør kommunens selvråderett tre til side for statlig regulering og styring? Tiden er overmoden for en felles nasjonal strategi, men hvem tar ansvaret? Dette ønsker vi å dykke ned i gjennom denne debatten.