Veiledningstelefonen får utvidet åpningstid

Vi opplever stor pågang på vår veiledningstelefon. Fra og med 17. juni utvider vi derfor åpningstidene fra mandag til torsdag.

Mange venter lenge i telefonkø for å komme i kontakt med oss, og vi har hatt vanskeligheter med å følge godt nok opp. Bare i fjor mottok Datatilsynet over 7 000 telefoner til vår juridiske veiledningstjeneste. Samtidig stiger antall e-posthenvendelser betraktelig, og det kan dessverre ta mange uker å få svar på noe som kunne vært gjennomført på noen minutter over telefon.

- Vi ønsker å gi best mulig rådgivning til alle som tar kontakt. Vår erfaring er at hjelpen gis best over telefon, da mange av henvendelsene gjelder noe man lurer på der og da, sier kommunikasjonsdirektør Janne Stang Dahl i Datatilsynet.

Nye åpningstider fra og med 17.juni

Mandag: kl. 12.00 – 14.30
Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 9.00 - 11.30

Telefonnummer: 22 39 69 00, tast 1

Vi avvikler e-postveiledningen

Samtidig som telefontiden utvides, vil Datatilsynet avslutte e-postveiledningen. Grunnen er at vi ikke får besvart raskt og effektivt nok til de som tar skriftlig kontakt. På våre nettsider er det dessuten mye god og nyttig informasjon som stadig bygges ut.

- Vi ser at mange har behov for individuell veiledning som krever dialog. Flere stiller oppfølgingsspørsmål, noe som er enklere å følge opp per telefon, sier Janne Stang Dahl.

- Vi jobber kontinuerlig med at nettsidene skal bli bedre, og i løpet av sommeren vil vi lansere en forbedret struktur som er mer tilpasset brukerbehovene. Slik håper vi å kunne hjelpe brukerne våre på en mye bedre måte.

Her kan du lese mer om vår veiledningstjeneste.

Datatilsynets veiledningstjeneste har som hovedoppgave å besvare henvendelser som kommer inn fra offentlige og private virksomheter, så vel som fra enkeltpersoner. Spørsmålene som kommer inn er svært varierte, og de er av både juridisk, teknisk og sikkerhetsmessig art.

Veiledningstjenesten er et viktig lavterskeltilbud for publikum som har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger, og et viktig mål med tjenesten er å gjøre borgere og virksomheter i stand til å ivareta eget ansvar for personvern. Svarene vi gir på telefon er som hovedregel av veiledende karakter. Det er viktig å presisere at denne veiledningstjenesten ikke fatter vedtak i saker på telefon.