Retningslinjer for atferdsnormer og særskilte kontrollorganer er vedtatt av Personvernrådet

Det europeiske personvernrådet (European Data Protection Board - EDPB) har nå vedtatt retningslinjer for atferdsnormer.

Nå er den offentlige høringen avsluttet. EDPB sine retningslinjer kan lastes ned her.

Skal gi tolkningshjelp og rammeverk

Formålet er å gi praktiske retningslinjer og tolkningshjelp ved anvendelse av artikkel 40 og 41 i personvernforordningen (GDPR).

Retningslinjene skal bidra til å klargjøre prosedyrer og regler i forbindelse med innsending, godkjenning og publisering av atferdsnormer både på et nasjonalt og europeiske nivå. Retningslinjene skal også gi et klart rammeverk for alle kompetente datatilsynsmyndigheter, Personvernrådet og kommisjonen ved vurderingen av innsendte atferdsnormer.

Rammeverket skal sikre konsistens og strømlinjeforme prosedyren involvert ved vurderingen av innsendte atferdsnormer.

Les mer om atferdsnormer på vår temaside