Regler for bruk av viltkamera

Høsten er en tid der mange tar i bruk kamera for å fange opp dyreliv ute i naturen. Bruk av viltkamera er tillat så lenge det er truffet effektive tiltak som sørger for at det ikke blir tatt bilder av mennesker.

Viltkamera er overvåkningskamera som plasseres i utmark for å fange opp dyreliv. Bruk av viltkamera er tillatt så lenge hensikten utelukkende er å ta bilder av dyr. Viltkamera må med andre ord kun plasseres på steder der det er usannsynlig at mennesker ferdes. Med utgangspunkt i loven spiller det i utgangspunktet ingen rolle hva slags kamera som brukes.

- Kameraer som settes opp i skogen er lovlig under den forutsetning at mennesker ikke fanges opp på bildene. Naturen er et viktig fellesgode og et sted folk oppsøker for hygge og rekreasjon. De fleste vil ha en klar forventning om at de ikke overvåkes når de ferdes i skog og mark, sier Marte Lindblad Skaslien, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Mottar mange klager

Kameraene bør alltid skiltes så man ser at området er overvåket. Hvis det likevel blir fanget opp mennesker på opptakene, skal dette slettes.

- Vi mottar mange klager fra personer som reagerer på bruk av viltkamera ute i naturen. Datatilsynet følger jevnlig opp disse klagene, blant annet ved å påpeke overfor eierne av kameraene hvilke plikter som gjelder slik bruk, fortsetter Lindblad Skaslien. 

Søknad om tillatelse

Man må kontakte grunneier før man eventuelt setter opp kamera. Dersom grunneier er Statskog, må man søke der om tillatelse. Skriftlig søknad med eksakt kartfesting av hvor kameraet skal stå sendes til Statskog friluftstorget på e-post .

Den som setter opp kameraer har selv ansvaret for å overholde alle reglene i loven før overvåkingen settes i gang.

Les mer: Kameraovervåking - hva er lov?