Pass er ikke eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket

Den siste tiden har det i flere mediesaker blitt hevdet at myndighetene krever legitimering med pass fra bankkunder, på grunn av krav i hvitvaskingsregelverket. Pass er imidlertid ikke det eneste gyldige ID-dokumentet etter hvitvaskingsregelverket.

Pass er et dokument som brukes for reise. Det er ingen plikt for norske borgere i Norge å kjøpe pass om man ikke har tenkt å reise der pass er nødvendig. Et norsk pass er likevel det beste dokumentet man kan ha når man trenger å identifisere seg.

- Det er ingen pålegg i Norge om at norske borgere må ha pass. Dette gjelder både i henhold til hvitvaskingsreglene, og i forhold til bankenes behov med tanke på BankID, sier fagdirektør teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes.

Finanstilsynet setter kravene til identifisering i forbindelse med hvitevaskingsreglene og understreker at pass her ikke er eneste gyldige ID-dokument.

Se oversikten over hva Finanstilsynet anser som gyldig legitimasjon (januar 2019)

Bankene setter egne krav

Bankene setter egne krav til legitimasjon for å få BankID, og et dokument fastsatt av Finans Norge Servicekontor/BITS gir en oversikt over reglene. I punkt 9.4 omtales krav til legitimasjonsdokumenter.


Dokumentet presiserer blant annet:  

«Kravet om fremleggelse av pass kan fravikes dersom deltager er sikker på personens identitet, og

  • vedkommende etablerte sitt kundeforhold hos deltager før 1. mars 2007, eller
  • kravet om fremleggelse av pass vil innebære en urimelig merbelastning for vedkommende, grunnet alder, helse eller andre særlige forhold.

Så fremt kravet om pass kan fravikes skal deltager i stedet kreve fremlagt annen form for legitimasjon etter de krav til fysiske legitimasjonsdokumenter som følger av hvitvaskingsloven med forskrifter.»