Pass er ikke eneste gyldige ID-dokument etter hvitvaskingsregelverket

Den siste tiden har det i flere mediesaker blitt hevdet at myndighetene krever legitimering med pass fra bankkunder, på grunn av krav i hvitvaskingsregelverket. Pass er imidlertid ikke det eneste gyldige ID-dokumentet etter hvitvaskingsregelverket.

Pass er et dokument som brukes for reise. Det er ingen plikt for norske borgere i Norge å kjøpe pass om man ikke har tenkt å reise der pass er nødvendig. Et norsk pass er likevel det beste dokumentet man kan ha når man trenger å identifisere seg.

- Det er ingen pålegg i Norge om at norske borgere må ha pass. Dette gjelder både i henhold til hvitvaskingsreglene, og i forhold til bankenes behov med tanke på BankID, sier fagdirektør teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes.

Finanstilsynet setter kravene til identifisering i forbindelse med hvitevaskingsreglene og understreker at pass her ikke er eneste gyldige ID-dokument.

Se oversikten over hva Finanstilsynet anser som gyldig legitimasjon (januar 2019)

Bankene setter egne krav

Bankene setter egne krav til legitimasjon for å få BankID, og et dokument fastsatt av Finans Norge Servicekontor gir en oversikt over reglene. I punkt 10.3 omtales krav til legitimasjonsdokumenter.


Dokumentet presiserer blant annet:  

«Kravet om fremleggelse av gyldig ID kan fravikes dersom deltager er sikker på personens identitet, og kravet om fremleggelse av gyldig ID vil innebære en urimelig merbelastning for vedkommende, grunnet alder, helse eller andre særlige forhold.

Så fremt kravet om gyldig ID kan fravikes skal deltager i stedet kreve fremlagt annen form for legitimasjon etter de krav til fysiske legitimasjonsdokumenter som følger av hvitvaskingsloven med forskrifter.»