Nye regler umuliggjør sporfri ferdsel i kollektivtrafikken

Endringer i kassasystemloven med forskrift gjør at det i praksis ikke er mulig å reise sporfritt med Ruter App, selv ved kjøp av enkeltbilletter. Dette har konsekvenser for personvernet som Finansdepartementet burde ha drøftet med Datatilsynet. 

- Ruter ønsker ikke spore, men må likevel. Det har vært viktig for Datatilsynet at systemene ikke krever at man registrerer seg når man går på og av bussen, eller registrere kort på navn, sier Atle Årnes, fagdirektør i Datatilsynet. Han mener Ruter har vært flinke til å ivareta muligheten til å reise sporfritt.

Bakgrunn

Kassasystemloven med forskrift fikk virkning fra 1. januar 2019. Ruter AS har gjort oss oppmerksomme på at endringene har som konsekvens at de nå må inkludere informasjon om kjøper i dokumentasjon av billettsalg via Ruters mobilapplikasjon («Ruter App»). 

Finansdepartementets lovendring har som konsekvens at det ikke lengre er mulig for en enkeltperson å reise sporfritt med kollektivtrafikk hvis man velger å bruke en applikasjon på smarttelefonen som betalingsmiddel. Dette mener Datatilsynet verken er nødvendig eller forholdsmessig.

Bør utarbeide unntak

Datatilsynet mener at den aktuelle lovendringen også får konsekvenser for mulighetene til å realisere veiprising med innebygd personvern.

Tilsynet har konsekvent vært sterkt kritisk til utvidelser av lagringsplikten i bokføringsplikten som har gått på bekostning av enkeltpersoners adgang til å gjøre sporfrie transaksjoner.

Vi foreslår at det gjøres klart at betaling via applikasjon på smarttelefon kan regnes som kontantsalg, og at det utarbeides unntak fra krav til dokumentasjon av kontantsalg.

Digi.no har publisert en aktuell artikkel i denne saken som kan leses her.