Vi er der for deg - nettsider og veiledningstjeneste hånd i hånd

Velkommen til våre nye nettsider. Vi har jobbet med både funksjon og design over en lengre periode. Vi har lagt vekt på at du som bruker lettere finner fram, og at det du finner er nyttig.

Av Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør

Vårt mål med endringene er å kunne tilby godt, tilgjengelig og relevant innhold, med forbedret navigasjon og søk – både på PC og mobil. Vi ønsker at du som bruker skal bli enda mer selvhjulpen, og at datatilsynet.no skal være den foretrukne kilden om personvern.

Stadig nytt relevant innhold og nye verktøy

Samtidig har vi utvidet vår telefonveiledning slik at du lett skal nå oss hvis det er noe du lurer på – enten det er spørsmål fra virksomheter eller privatpersoner. Våre studenter og fagpersoner sitter klare til å hjelpe deg med det du ikke finner fram til på nett. Vi jobber parallelt med å stadig fylle nettsidene med relevant innhold etter behov, og vi vil bygge ut med noen flere enkle selvhjelpsverktøy etter hvert. Vi ser at maler, veiledere og sjekklister er mye brukt. Vi er også i gang med arbeidet med elektronisk klageskjema og en enkel tips-base.

I fjor høst gjennomførte vi flere brukerintervjuer. Vi retter en stor takk til alle dere som har gitt oss tilbakemeldinger på funksjon og innhold. Den klare tilbakemeldingen var at vi bør legge opp til en lettere navigering, og at formidlingen av et komplekst regelverk må bli enklere. Dette tar vi på største alvor, og vi har laget mer oversiktlige menyer og kortere vei til relevant innhold. Nå, når en bedre struktur og mer oversiktlige landingssider er på plass, skal vi fortsette arbeidet med å forbedre det innholdet som allerede ligger ute, samt lage nye, gode veiledninger. Vi som jobber med nettsidene kommer til å samarbeide enda tettere med våre dyktige teknologi- og jusstudenter og andre fagfolk som sitter i førstelinjetjenesten og vet hvor skoen trykker.

Er vi «GDPR-compliant» nå?

Spørsmål om nettet og personvernforordningen (GDPR) er noe vi får daglige henvendelser om. Samtykke, cookies, statistikk og behandlingsgrunnlag er gjengangere, og opptar selvfølgelig også oss. Et stort og gjennomgripende spørsmål som vi har jobbet med hele veien, er å strebe etter å ha brukervennlige nettsider kombinert med å være blant de beste i klassen hva gjelder etterlevelse av regelverk. Vi er jo tross alt Datatilsynet.

I vår rullet det en mediesak om hva som er reglene for cookies (informasjonskapsler) og reglene for samtykke. Etter at de nye personvernreglene ble vedtatt, oppstod det usikkerhet og uenighet både i Norge og Europa om hvordan cookiereglene skulle tolkes. Vi har tidligere valgt å la samtykke gå gjennom nettsleserinnstillingen, og har avventet hva Personvernrådet (EDPB) ville mene om saken. Personvernrådet konkluderte så med å sette en ny cookie-standard for hele EØS: at samtykke til cookies må tilfredsstille GPDRs krav til samtykke. Det har vi nå tatt tak i, og nye samtykkebannere er utviklet fra bunn. Vi har også utarbeidet en egen cookie-erklæring, som lovet. I tillegg vil du se at vår personvernerklæring er nyredigert og enda lettere tilgjengelig enn tidligere. Her kan du blant annet lese om behandlingsgrunnlag, innsamling og lagring.

Manges argusøyne er rettet mot Datatilsynets egen praksis. Det er vi glade for, og slik skal det være. Vi har, som flere andre datatilsynsmyndigheter i Europa, nylig mottatt klage mot oss. Den klagen vi har mottatt reiser blant annet spørsmål om behandlingsgrunnlag og bruk av cookies. Her er det mye finstemt juss som skal følges opp når klagen kommer under behandling. Vi vil holde dere informert om denne prosessen, da det sikkert vil være noe som interesserer mange, både faglig og praktisk.

Vi ønsker uansett at mange får glede av våre nye nettsider. Ser du feil og mangler, setter vi pris på tilbakemeldinger. Send det i så fall til vår webansvarlige, Kjetil Svensen, på .

Du kan også ta kontakt med vår veiledningstjeneste dersom du har spørsmål om personvern og regelverket.
Les mer og finn åpningstidene

Vi ønsker alle en god web-høst i personvernforordningens tegn!