Legelisten-saken venter på dom i Oslo Tingrett

Staten, ved Personvernnemda, og Legeforeningen står på hver sin side i spørsmålet om helsepersonell skal gis en generell reservasjonsrett mot vurderinger på Legelisten.no.

I januar vedtok Personvernnemda at norsk helsepersonell ikke skal gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på nettstedet Legelisten.no. Legeforeningen, som jobber for legers og helsepersonells interesser, valgte å gå til søksmål for å få omgjort vedtaket. Ettersom det er staten ved Personvernnemda som har tillatt at vurderingene kan publiseres på nett, ble søksmålet rettet mot staten og ikke Legelisten. 

Domstolen behandlet saken i perioden 27. – 29. november og forhandlingene er nå sluttført i Oslo tingrett. Domsavgjørelsen er ventet i løpet av desember.

Anonyme vurderinger

På Legelisten.no kan man legge inn anonyme vurderinger av fastleger eller helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i Norge. Datatilsynet har mottatt mange klager og henvendelser fra helsepersonell om disse vurderingene, som rangerer leger i forhold til hverandre.

De pekte blant annet på at faglige riktige, men upopulære avgjørelser kunne føre til negativ omtale, og at omtalen kunne gå ut over familiemedlemmer og sosiale relasjoner.

Saken gjelder spørsmålet om behandlingen av personopplysninger på Legelisten.no er i tråd med personopplysningsloven, og om nettsiden balanserer hensynet til ytringsfrihet og hensynet til den enkelte leges personvern på en god måte. Etter å ha vurdert saken i 2017, fattet Datatilsynet vedtak om at helsepersonell må gis reservasjonsrett for å bedre ivareta den enkelte leges personvern.

Klaget vedtak til Personvernnemda

Legelisten valgte derfor å klage saken til Personvernnemnda, som er Datatilsynets klageorgan.

I januar i år kom flertallet i Personvernnemda frem til motsatt konklusjon som Datatilsynet. Det betyr at Legelisten kan fortsette å publisere anonyme vurderinger og kommentarer om helsepersonell inntil dommen i Oslo tingrett er avsagt og eventuelt kommer frem til en annen konklusjon enn Personvernnemda. Det betyr også at leger heller ikke kan reservere seg mot å bli vurdert på siden på generelt grunnlag inntil videre.

Les om Personvernnemdas vedtak fra januar