Konkurranse - Innebygd personvern i praksis 2019

Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". Vi har også en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.

Påmeldingsfristen er 1. desember 2019, og vinneren kåres i løpet av våren 2020.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern. Vi ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern og følger utviklingskriteriene i vår veiledning om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må selvsagt også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet.

Det er nå tredje gang Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av datatilsynsmyndighetene i Katalonia (Spania). 

Det beste bidraget får en utmerkelse og heder og ære, i tillegg til å kunne vise til godt personvern.

Forrige gang var det Microdata.no som vant hovedprisen, mens studentprisen gikk til fem studenter ved Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Hva slags bidrag ønsker vi?

Vi ønsker bidrag med funksjoner som ivaretar personvern. Det kan være løsninger, applikasjoner eller system som gjør det enkelt for brukerne å ivareta eget personvern. For eksempel kan bidraget ha funksjoner som gjør at retten til innsyn, informasjon og retting ivaretas eller at personopplysninger slettes når de ikke lenger trengs.

Det kan også være funksjoner som ivaretar krav til samtykke eller som er gode eksempler på dataminimering. 

Hvem kan delta i konkurransen?

Alle virksomheter, utviklere eller forskere som alene eller i fellesskap har utviklet en applikasjon eller teknologisk løsning som er et godt eksempel på praktisk bruk av innebygd personvern kan delta. Vi har en egen kategori for studenter. 

Konkurranseregler og jury

Bidragene vurderes ut fra konkurranseregler og kriterier av en jury.
Juryen består av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse og Martha Eike, samt Veronica Jarnskjold Buer fra Datatilsynet. 

Les mer detaljerte konkurranseregler og en presentasjon av juryen

Premiering

De beste bidragene får en utmerkelse og et diplom. Vi har dessuten en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr. Premien kan være skattepliktig. 

Vinnerne kåres under et eget arrangement i løpet av våren 2020.

Programvareutvikling med innebygd personvern

Hvordan utvikle programvare med innebygd personvern? Vi har i samarbeid med sikkerhetseksperter og programutviklere i både privat og offentlig sektor, utviklet en veileder om temaet. Den skal hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i de nye personvernreglene.

Programvareutvikling med innebygd personvern