Innebygd personvern i praksis – miniseminar og premieutdeling

Vi skal kåre vinnere av fjorårets konkurranse om innebygd personvern og i den anledning inviterer vi til et åpent frokostseminar, i tillegg til prisutdeling og presentasjon av finalistene. Kom hvis du er nysgjerrig på hva innebygd personvern er og hvordan det kan brukes i praksis.

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo
Tid: 18. mars, kl 8.30-11.00 (enkel servering og registrering fra kl. 8.30, seminaret starter kl. 9.00)
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil også strømmes - lenke legges her i forkant av seminaret.

Innebygd personvern er et krav i personopplysningsloven. Det betyr at personvern skal bygges inn i alle løsninger og i all teknologi der personopplysninger blir behandlet. For å løfte frem eksempler på hvordan det kan og bør jobbes med, rent praktisk, utlyste vi høsten 2018 en konkurranse og nå skal vinnerene kåres.

Nytt av året er at vi også deler ut en studentpris.

Les mer om konkurransen

Program

Detaljene i programmet er ikke helt på plass, men det blir en innledning om innebygd personvern, presentasjon av finalistene og prisutdeling.

I tillegg vil vi få to fagpresentasjoner; et om sikkerhetskoding og et om sikkerhetstesting ved programvareutvikling med innebygd personvern.

  1. Koding understreker hvor viktig det er at utviklere bruker godkjente verktøy og rammer, at utrygge funksjoner og moduler bør ugyldiggjøres, og at statisk kodeanalyse og kodegjennomgang bør gjennomføres regelmessig.
  2. Test innebærer en anbefaling om å teste om personvernkrav og sikkerhetskrav er riktig implementert, en beskrivelse av hva slags sikkerhetstester som bør gjennomføres, og en forklaring på hvor viktig det er å gjennomgå trusselmodell og angrepsflate.

Dette vil dere få høre mer om på seminaret.

Vi hadde en tilsvarende konkurranse i fjor, da var det Direktoratet for e-helse som vant med sin Kjernejournal.

 

23