De nordiske datatilsynsmyndighetene fortsetter sitt nære samarbeid

Datatilsynet deltok denne uken på den årlige samlingen for datatilsynsmyndighetene i de nordiske landene. Det ble der vedtatt en erklæring om å fortsette, samt intensivere det nordiske samarbeidet.

Direktørene i de nordiske datatilsynene

På samlingen var det representanter fra Danmark, Færøyene, Finland, Island, Sverige og Åland, i tillegg til Norge. 

- Datatilsynsmyndighetene i Norden har lenge hatt et nært samarbeid, men med den nye personvernforordningen (GDPR) er samarbeid viktigere enn noen gang. På årets møte var det diskusjoner om felles strategier for tilsynsarbeidet, fordypet EU-samarbeid og informasjonsutveksling, sier Lena Lindgren Schelin, direktør i den svenske Datainspektionen.

Flere konkrete avtaler

De nordiske datatilsynsmyndighetene skrev alle under på en erklæring, Stockholmserklæringen, som forplikter til videre samarbeid. Av hovedpunktene i erklæringen er samarbeid om strategi, metode og resultater fra tilsynsvirksomheten, om å skape et nettverk for utveksling av informasjon om samarbeidet innen EU og om å gi best mulig støtte og veiledning til personvernombudene.

- Samarbeidet vårt kommer som alltid til å basere seg på nordiske tradisjoner når det gjelder å respektere individets grunnleggende rettigheter og friheter, åpenhet og rettsprinsipper, understreker direktør i det norske Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Last ned