Datatilsynets spor på Sikkerhetsfestivalen 2019

Sikkerhetsfestivalen arrangeres for første gang i august. Der vil det bli mange gode foredrag, debatter og kunnskapsdeling på informasjonssikkerhetsfeltet. Datatilsynet er godt representert og har et eget spor om personvern og kunstig intelligens under festivalen.

«I hvilken grad kan kunstig intelligens (KI) treffe beslutninger og erstatte det menneskelig skjønn? Hvordan skal vi sørge for at slike beslutninger er mest mulig åpne, rettferdige og etisk riktige?»

Under kan se hva Datatilsynet bidrar med under Sikkerhetsfestivalen 2019:

 

Onsdag kl. 09.00 - 10.00: refleksjonssamtale

Algoritmene i kunstig intelligens eier ikke sunn fornuft. De er laget av mennesker, og vi gjør feil og ser ikke alltid rekkevidden av det vi programmerer. Likevel kan man få inntrykk fra enkelte i helsesektoren at nettopp kunstig intelligenser er svaret på et friskere, lengre og lykkeligere liv.  All medisin som vi putter inn i kroppen testes i 4-5 år før den kommer på markedet, men hvilke krav stilles til testing av teknologi før den benyttes innen medisin? Rulles teknologien bare ut i en app som øver seg på ekte data for å bli bedre? Er vi som pasienter komfortable med det?

Noen algoritmene er laget for å lede, påvirke og profilere målgruppen, og gir dermed selskapene makt. Mange frykter at algoritmer kan opptre uetiske, er skapt for manipulere og å gjøre oss avhengig. En algoritme vil fort kunne betegnes som en forretningshemmelighet. Gjelder da krav om innsyn og er det mulig å avdekke virksomhetens hensikt bak algoritmene? Hva med krav fra GDPR og offentlighetslova, vil den fungere med KI? Til oss kommer Nils Damm Christophersen, professor v/Institutt for informatikk IFI, UiO, Martin Gundersen, journalist skrivende vaktsjef NRKbeta, Lee Andrew Bygrave, Professor v/Institutt for privatrett, UiO og Bjørn Erik Thon, Direktør i Datatilsynet skal reflektere over muligheter og utfordringer med KI.»

Les mer på Sikkerhetsfestivalen sine sider.  

 

Onsdag kl. 10.00 - 10.30: Foredrag

KI må ha innebygd personvern. Fjorårets vinner av konkurransen for innebygd personvern, Microdata.no, presenterer sitt vinnerbidrag ved Svein Johansen, seniorrådgiver i SSB og Ørnulf Risnes, avdelingsdirektør IT og utvikling i NSD.

Les mer på Sikkerhetsfestivalen sine sider.

 

Onsdag kl. 11.30 - 12.30: Refleksjonssamtale

EU kommisjonen har utarbeidet et etisk rammeverk for ansvarlig KI. Hvilke praktiske betydninger har det for behandlingsansvarliges krav til ansvarlighet? Blir det for «soft» å snakke om etiske retningslinjer, er det bare et ord som skal pynte på bruken av KI? Det skal ikke så veldig mange opplysninger til før man med stor sannsynlighet kan avdekke hvilken sykdom en person lider av, for eksempel bare et bilde. Dette kan føre til diskriminering av enkeltindivider og skjevheter i beslutningene. Hva med kravene om rettferdighet- og åpenhetsprinsippet i KI?

Til oss kommer Heidi Beate Bentzen, Forsker ved Senter for Medisinsk Etikk, Ieva Martinkenaite, forsker ved Telenor Research og Catharina Nes, fagdirektør og samfunnsviter i Datatilsynet skal reflektere over etiske retningslinjer og føringer ved bruk av KI.

Les mer på Sikkerhetsfestivalen sine sider.

 

Onsdag kl. 12.30 - 13.00: Foredrag

Er det mulig med innsyn i algoritmene, og hvordan? Assisterende forskningssjef Anders Løland, ved NR

Les mer på Sikkerhetsfestivalen sine sider.

 

Meld dere på Sikkerhetsfestivalen 2019 her.

16