Datatilsynets spor på Sikkerhetsfestivalen 2019

Sikkerhetsfestivalen arrangeres for første gang i slutten av august. Der vil det bli mange gode foredrag, debatter og kunnskapsdeling på informasjonssikkerhetsfeltet. Datatilsynet er godt representert og har et eget spor om personvern og kunstig intelligens under festivalen.

«I hvilken grad kan kunstig intelligens (KI) treffe beslutninger og erstatte det menneskelig skjønn? Hvordan skal vi sørge for at slike beslutninger er mest mulig åpne, rettferdige og etisk riktige?»

Under kan se hva Datatilsynet bidrar med under Sikkerhetsfestivalen 2019.

Mandag 26. august kl 12.15-13.00: Foredrag

Har det egentlig skjedd noe som helst siden 2010? I september 2010 holde Bjørn Erik Thon sitt første foredrag som direktør i Datatilsynet, på selveste ISF-konferansen. Han har kommet tilbake hvert år, og vil i dette foredraget trekke linjene tilbake til den gang. Hva var de aktuelle sakene for ni år siden? Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, holder innlegg.

Onsdag 28. august kl. 09.00 - 10.00: refleksjonssamtale

Algoritmene i kunstig intelligens eier ikke sunn fornuft. De er laget av mennesker, og vi gjør feil og ser ikke alltid rekkevidden av det vi programmerer. Likevel kan man få inntrykk fra enkelte i helsesektoren at nettopp kunstig intelligenser er svaret på et friskere, lengre og lykkeligere liv. 

Noen algoritmene er laget for å lede, påvirke og profilere målgruppen, og gir dermed selskapene makt. Mange frykter at algoritmer kan opptre uetiske, er skapt for manipulere og å gjøre oss avhengig. En algoritme vil fort kunne betegnes som en forretningshemmelighet. Gjelder da krav om innsyn og er det mulig å avdekke virksomhetens hensikt bak algoritmene? Hva med krav fra GDPR og offentlighetslova, vil den fungere med KI?

Nils Damm Christophersen, professor v/Institutt for informatikk IFI, UiO, Martin Gundersen, journalist skrivende vaktsjef NRKbeta, Lee Andrew Bygrave, Professor v/Institutt for privatrett, UiO og Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet skal reflektere over muligheter og utfordringer med KI.

Onsdag 28. august kl. 10.00 - 10.30: Foredrag

Kunstig intelligens må ha innebygd personvern. Fjorårets vinner av konkurransen for innebygd personvern, Microdata.no, presenterer sitt vinnerbidrag ved Svein Johansen, seniorrådgiver i SSB og Ørnulf Risnes, avdelingsdirektør IT og utvikling i NSD.

Onsdag 28. august kl. 11.30 - 12.30: Refleksjonssamtale

EU kommisjonen har utarbeidet et etisk rammeverk for ansvarlig KI. Hvilke praktiske betydninger har det for behandlingsansvarliges krav til ansvarlighet? Blir det for «soft» å snakke om etiske retningslinjer, er det bare et ord som skal pynte på bruken av KI? Det skal ikke så veldig mange opplysninger til før man med stor sannsynlighet kan avdekke hvilken sykdom en person lider av. Dette kan føre til diskriminering av enkeltindivider og skjevheter i beslutningene. Hva med kravene om rettferdighet- og åpenhetsprinsippet i KI?

Heidi Beate Bentzen, Forsker ved Senter for Medisinsk Etikk, Ieva Martinkenaite, forsker ved Telenor Research og Catharina Nes, fagdirektør og samfunnsviter i Datatilsynet skal reflektere over etiske retningslinjer og føringer ved bruk av KI.

Onsdag 28. august kl. 12.30 - 13.00: Foredrag

Er det mulig med innsyn i algoritmene, og hvordan? Assisterende forskningssjef Anders Løland, ved NR.