Datatilsynet skal kontrollere kameraovervåking ved en rekke skoler

Datatilsynet har sendt ut brev til flere kommuner og fylkeskommuner vedrørende kameraovervåking i skolen for å blant annet se nærmere på hva som ligger til grunn for denne overvåkingen

Datatilsynet har registrert at flere skoler har tatt i bruk kameraovervåking, eller planlegger slik bruk. Dette gjelder overvåking av barne- og ungdomsskoler, og videregående skoler.

- Grunnen til at vi gjennomfører disse kontrollene, er at barn og unges rett til privatliv skal bli tatt på alvor. Barna er på skolen store deler av dagen sin, og det er derfor en høy terskel for å ta i bruk kameraovervåking på skolen, sier juridisk seniorrådgiver Marte Lindblad Skaslien.

Må redegjøre for overvåkingen

Kommunene blir alle bedt om å gjøre rede for hva formålet med overvåkingen er, hvilke tidspunkter den skjer på og hvilke områder som overvåkes. Kommunene blir også bedt om å redegjøre for hvilke vurderinger som ligger til grunn, deriblant om det er gjort en vurdering av personvernkonsekvenser.

Kommunene har fått svarfrist til 25. april 2019. Datatilsynet vil deretter behandle og vurdere alle tilbakemeldingene.

 

Kontakt:

Ylva Marrable, juridisk seniorrådgiver. Telefon: 22396918 /, eller

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør. Telefon: 22396903/