Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2019

Arendalsuka arrangeres i år fra 12. til 16. august, og Datatilsynet deltar i flere arrangementer. Kunstig intelligens og etikk, personvern i skolesektoren og målretting av digitale budskap er bare noe av det vi vil være med på å debattere.

Her er en oversikt over de arrangementene Datatilsynet deltar på i løpet av uken:

Overvåking på arbeidsplassen

Tid: 13. august kl. 9.00-9.45 | Sted: Madam Reiersen | Arrangør: Delta

Mange arbeidsgivere kjenner ennå ikke rekkevidden av hva teknologien muliggjør. Samtidig vet vi at kunstig intelligens tas i bruk stadig mer. Hva blir egentlig registrert? Hvordan blir dette brukt nå og i fremtiden? Blir informasjon tatt ut av sammenheng og brukt mot deg uten at du vet om det?

Direktør Bjørn Erik Thon deltar fra Datatilsynet


Kunstig intelligens og personvern: Hvordan styre algoritmene i riktig retning?

Tid: 13. august kl. 10.30–12.00 | Sted: Teltscenen ferjekaia | Arrangør: Tekna og Datatilsynet

Utviklingen av kunstig intelligens (KI/AI) har potensiale for betydelige samfunnsgevinster, men møter også juridiske og etiske dilemmaer. Hvordan kan man sikre samfunnsnyttig bruk av en teknologi som er så utstrakt internasjonalt?

Les mer om arrangementet


Fremtidens digitale borgere: Tar vi ansvar for å ivareta dem og personopplysningene deres godt nok?

Tid: 14. august kl. 09.30-11.30 | Sted: Lille Andevinge | Arrangør: Datatilsynet

Manglende kompetanse og informasjonssikkerhet i alle ledd (leverandører, skoleeier/kommune, skoleledere, lærere, foreldre og barn) gjør at barnas personopplysninger stadig behandles feil eller havner på avveier. Vi skisserer dagens situasjon med caser, og debatterer utfordringene i to panel.


Digital North - Nordens digitale konkurranse-fortrinn?

Tid: 14. august kl. 12.00-13.00 | Sted: Nordens telt  | Arrangør: Nordisk ministerråd

Våre samfunn blir stadig med digitale. Norden er verdens mest integrerte region, og vil skape en digital passunion som gir borgere tilgang til digitale tjenester ved hjelp av deres digitale nøkkel (eID), noe som forbedrer mobiliteten vår. Digtale løsninger kan være utfordrende, skremmende, vanskelig og upersonlig for mange. Henger alle med?

Direktør Bjørn Erik Thon deltar fra Datatilsynet.


Arendal Analytica: Digital målretting i politisk valgkamp?

Tid: 14. august, kl. 17.30-19.00  | Sted: Symposium | Arrangør: Civita og Datatilsynet

Valg, datanalyse og målretting av politisk budskap. Hvor langt er partiene her hjemme villig til å gå for å kapre velgere? Hvem er det som setter premissene for hvordan den digitale valgkampen føres i Norge? Og hvordan kan vi sikre velgernes tillit og personvern i møte med ny digital teknologi?  


Grenser i det grenseløse: Debatt om ny e-lov 

Tid: 15. august kl. 8.30-10.00 | Sted: Arendal Kino, sal 1 | Arrangør: Arendalsuka og Norges institusjon for menneskerettigheter

NIM inviterer til paneldebatt om forslaget til ny lov om Etterretningstjenesten. Forslaget som er fremlagt aktualiserer en rekke prinsipielle spørsmål, blant annet om menneskerettighetene og avveiningen mellom frihet og sikkerhet.

Direktør Bjørn Erik Thon fra Datatilsynet deltar i debatten.


PlattformNorge: Datakappløp i helsesektoren – hva slags utfordringer har det for personvernet?

Tid: 15. august kl. 13.00-14.30 | Sted: Teltscenen ferjekaia | Arrangør: Datatilsynet

I helsesektoren i Norge pågår det store utviklingsløp for å lage plattformer med samlinger av helseopplysninger og dataansvarlige, med blant annet Velferdsteknologisk knutepunkt, Felles kommunal pasientjournal, Helseanalyseplattformen og Helseplattformen. Ser vi utfordringene i tilstrekkelig grad? Medfører løsningene nye trusler for personopplysningsvernet?