Kjernejournal av direktoratet for e-helse vant "Innebygd personvern i praksis" 2017

Mandag 5. mars kåret vi vinneren av Innebygd personvern i praksis 2017. Kjernejournal var en av tre sterke finalister som alle presenterte sine løsninger under premieutdelingen.

De andre finalistene var «Datainnsamling med innebygd personvern» fra Universitetet i Oslo og Sesam GDPR plattform. 

Se opptak fra seminaret og premieutdelingen

- Disse sterke kandidatene viser oss at innebygd personvern har gått fra å være syv prinsipper til å bli et konsept med konkret innhold, sier Datatilsynet direktør Bjørn Erik Thon. Vi gratulerer Kjernejournal med prisen, og håper deres arbeid er til inspirasjon for andre som jobber med innebygd personvern, avslutter han. 

Juryen fremhever følgende i sin begrunnelse: 

  • Vinneren gir klar og tydelig informasjon om løsningen til den registrerte. 
  • Vinneren har dokumentert utviklingsmetodikk som følger personvernprinsipper og veileder fra Datatilsynet, og løsningen styrker informasjonssikkerheten rundt personopplysningene. 
  • Vinneren er en nasjonal løsning som berører mange. En løsning mange i offentlig og privat sektor kan se til som et eksempel på innebygd personvern i praksis. 
  • Vinneren understøtter den enkeltes selvbestemmelsesrett over egne opplysninger og bruken av dem. Den registrerte kan se hvilke personopplysninger som er registrert om seg, hvem som har hatt tilgang til opplysningene og kan regulere tilgangen. Løsningen har lagt til rette for å ivareta viktige rettigheter som registrerte har i personvernforordningen og i norske forskrifter. I tillegg mener juryen at løsningen gjør det enklere for virksomheten å etterleve personvernregelverket. 
  • Vinneren forholder seg direkte til rettsreglene, og er eksempel på at det er lettere å bygge inn personvern i tekniske løsninger når regelverket legger til rette for det. 

Datatilsynet gratulerer vinnerne, og vil samtidig takke alle som sendte inn bidrag til konkurransen. 

Vi håper dette inspirerer de som jobber med løsninger, applikasjoner, systemer eller tjenester, og har utlyst en ny konkurranse for 2018.