Tilsyn med kundeklubber

Tilsyn med kundeklubber

Datatilsynet har utført tilsyn med de tre store kundeklubbene i dagligvarebransjen. Alle ber nå om samtykke fra medlemmene til å analysere handlemønster.

Kundeklubber har blitt en populær trend i handelsbransjen. For å tilpasse rabatter som oppleves som mest mulig nyttige og relevante for medlemmet, ønsker ofte kundeklubbene å analysere handlemønsteret til medlemmene. For å kunne gjøre det må de hente inn samtykke fra medlemmene.

Det er strenge krav til hvordan samtykke innhentes. Et samtykke skal være frivillig, så det må være mulig å si nei til analyse uten å bli utestengt fra tjenesten.

Etter at Datatilsynet har gjort tilsyn med de tre store kundeklubbene i dagligvarebransjen, ber alle tre om samtykke fra medlemmene til å analysere handlemønster for å lære mer om kundene eller tilby personaliserte rabatter.

Likt for alle bransjer

For Datatilsynet er det viktig å håndheve regelverket likt av konkurransehensyn, og vi påpeker at de samme reglene gjelder for kundeklubber i andre bransjer også.

Kundeklubber og personvern

Datatilsynet har laget en egen artikkel om hva en virksomhet som ønsker å tilby en kundeklubb må ha på plass for å ivareta personvernet til medlemmene.

Kundeklubber og personvern