"Sorry is not enough"

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, har kommet med en uttalelse i forbindelse med Facebook og Cambridge Analytica-saken der de understreker alvoret. I tillegg vil den opprette en egen undergruppe som skal se nærmere på utfordringene med sosiale medier.

Artikkel 29-gruppen har i en pressemelding annonsert at unnskyldningen fra Facebook ikke er nok, og at de gir sin fulle støtte til den pågående undersøkelsen som gjennomføres av the UK's Information Commissioner's Office (ICO) i forbindelse med Facebook og Cambridge Analytica.

Social Media Working Group

I tillegg har gruppen annonsert at det vil opprettes en egen undergruppe, Social Media Working Group, som vil ha særskilt ansvar for å lage en strategi på feltet. Artikkel 29-gruppen mener saken med Facebook og Cambridge Analytica høyst sannsynlig bare er et eksempel på noe vi vil ser mer av fremover, og at praksisen med innsamling av personopplysninger fra sosiale medier for økonomisk eller politisk vinning er mye mer utbredt enn vi kjenner til.

Les hele pressemeldingen (engelsk)

- Dette er et tydelig signal om at utfordringene rundt Facebook blir tatt på alvor og at det følges nøye med på saken, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

- Det viser også at de nye samarbeidsformene vi får i Europa i forbindelse med forordningen fungerer allerede nå. Det er flott at Storbritannia tar hovedansvar for å følge denne saken, men et langsiktig arbeid der det blir sett nærmere på sosiale medier er svært viktig.