Protokoll over behandlingsaktiviteter

Alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over aktiviteter som utføres under deres ansvar. Vi har utarbeidet veiledning til hvordan dette kan gjøres.

Tilsvarende skal også databehandlere føre en protokoll over alle kategorier av behandlingsaktiviteter som er utført på vegne av en behandlingsansvarlig. I protokollen skal det gis informasjon om mål med behandlingen, beskrivelse av kategorier og andre relevante opplysninger.

I veilederen "Virksomhetenes ansvar etter nytt regelverk", har vi laget et nytt tillegg for å hjelpe virksomhetene med å lage en slik protokoll.

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018