Datatilsynet har fått personvernombud

Stian D. Kringlebotn er utnevnt til personvernombud i Datatilsynet.

- Det nye personvernregelverket krever at alle offentlige virksomheter oppretter ombud, og vi er svært fornøyde med at Stian nå er på plass i rollen, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Stian D. Kringlebotn har jobbet med personvernombudsordningen i Datatilsynet i mange år, både som koordinator av ordningen og med utviklingen av ulike kurs.

- Jeg gleder meg nå til selv å være ombud, sier Stian. - Mine oppgaver skjer i stor grad internt i tilsynet, slik som å gi råd og å følge med på vår egen etterlevelse av personvernregelverket. I tillegg har jeg en viktig oppgave som kontaktperson for de som Datatilsynet behandler personopplysninger om. Jeg vil svare på hvilke rettigheter de har knyttet til for eksempel innsyn i eller retting av egne opplysninger, avslutter han.

Les mer om personvernombudet i Datatilsynet

9