Nytt personvernombud i Datatilsynet

Ove Skåra er utnevnt til nytt personvernombud i Datatilsynet. Han overtar rollen etter Stian D. Kringlebotn som er blitt personvernombud for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

- Det nye personvernregelverket krever at alle offentlige virksomheter oppretter ombud. Med Ove får vi et ombud med meget bred erfaring og kjennskap til virksomheten vår, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Ove Skåra har arbeidet i Datatilsynet siden 2002, samme år som de første personvernombudene i Norge ble opprettet. Han var frem til i fjor kommunikasjonsdirektør og har i perioder også vært lederansvarlig for Datatilsynets arbeid med personvernombudene.

- Jeg har i noen måneder også vært Datatilsynets kontaktperson for personvernombudene og har i kraft av den rollen daglig dialog med personvernombud i andre virksomheter. Det at jeg selv har gått inn i den samme rollen bidrar nok til jeg lettere kan identifisere meg med de utfordringene som personvernombudene står overfor. Det å være personvernombud her i Datatilsynet skiller seg naturlig nok på mange måter fra det å være personvernombud i andre virksomheter. Hos oss er jo alle personverneksperter. Like fullt er ikke rollen mindre viktig i Datatilsynet og til tider sikkert også utfordrende. Det er en oppgave jeg med glede tar fatt på, sier Skåra.

Les mer om personvernombudet i Datatilsynet

Personvernombud

Ordningen med personvernombud er obligatorisk for de fleste offentlige myndigheter og organer, men også for mange virksomheter innen privat sektor. Alle kan også opprette personvernombud på frivillig basis.

Personvernombud