Nye forskrifter om innsyn i epost og kameraovervåking

Det er kunngjort to nye forskrifter til arbeidsmiljøloven. Reglene trer i kraft 20. juli samtidig med den nye personopplysningsloven.

Forskrift om om arbeidsgivers innsyn i de ansattes e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale

De nye reglene er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk.

Arbeidsgiveren kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer i to tilfeller. Det første er når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten, og det andre er ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

Forskrift om kameraovervåking

Det er også vedtatt tilleggsregler for kameraovervåking i arbeidslivet.