Nye forskrifter om innsyn i epost og kameraovervåking

Det er kunngjort to nye forskrifter til arbeidsmiljøloven. Reglene trer i kraft 20. juli samtidig med den nye personopplysningsloven.

Forskrift om om arbeidsgivers innsyn i de ansattes e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale

De nye reglene er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk.

Arbeidsgiveren kan bare gjøre innsyn i ansattes e-post eller private filer i to tilfeller. Det første er når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten, og det andre er ved mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter.

Les forskriften på lovdata.no

Vi har skrevet en egen artikkel der vi går nærmere gjennom reglene for når innsyn er tillatt og hvordan arbeidsgiveren i så fall skal gå frem

Forskrift om kameraovervåking

Det er også vedtatt tilleggsregler for kameraovervåking i arbeidslivet.

Vi vil i løpet av høsten publisere nærmere veiledning i disse reglene på nettsidene våre.

Les forskriften på lovdata.no

Les vår generelle veiledning om kameraovervåking