Ny personopplysningslov tidligst i juli

Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort at den nye personopplysningsloven tidligst vil kunne settes i kraft i juli i år.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov.

Departementet jobber for at den nye personopplysningsloven skal kunne settes i kraft så snart som mulig etter at Stortinget har fattet lovvedtak. Stortinget har satt opp saken til debatt og vedtak 22. mai.

Det kan ikke påregnes at loven vil kunne settes i kraft allerede den 25. mai, som er tidspunktet forordningen begynner å gjelde i EU.

Før loven kan settes i kraft, må personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold.

Når tidspunktet for EØS-komiteens beslutning er klart, vil et mer nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt i Norge kunne angis.

Departementet vil komme tilbake med mer informasjon.