Ny kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet

Janne Stang Dahl er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet. Hun kommer fra stillingen som strategidirektør i Kulturrådet, der hun også har vært kommunikasjonsdirektør.

- Jeg gleder meg til å ta fatt. Datatilsynet har et viktig samfunnsoppdrag og spiller en sentral rolle med å ivareta personvernet og være en forsvarer av individets integritet og frihet. Mengden av data om oss øker. Data er makt og  personvern er under press. Vi skal være en aktiv og tydelig stemme i samfunnsdebatten. Nå er det kun et halvt år til den nye personopplysningsloven trer i kraft, og det er mange virksomheter som må forberedes på de nye reglene, sier Stang Dahl.

Direktør Bjørn Erik Thon er svært fornøyd med at Stang Dahl takket ja til stillingen.

- Innsamlingen av personopplysninger intensiveres både i offentlig og privat sektor. Digitaliseringen, kunstig intelligens, algoritmer og plattformer gjør deling og analyse enklere, derfor blir vårt arbeid stadig viktigere. Med Janne på plass er vi godt rustet når vi nå går inn i et meget spennende år, sier Thon.

Janne Stang Dahl startet i stillingen 1. januar 2018.