Ny høring om digitalt grenseforsvar

Regjeringen la i november fram et nytt lovforslag som åpner for å innføre et digitalt grenseforsvar. Datatilsynet vil avgi høringssvar innen fristen som er 12. februar 2019. 

Digitalt grenseforsvar omtales i lovforslaget som tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Dette betyr at norske borgeres kommunikasjon inn og ut av landet vil bli lagret, analysert og brukt for å avdekke trusler mot landet.

– Forsvarsdepartementet har lagt fram et grundig høringsnotat, og vi vil gi et grundig svar i februar. Forslaget utfordrer borgernes personvern, og vi må få fram hvilke dilemmaer som reises i diskusjonen om hva slags samfunn vi vil ha, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Forslaget inneholder to deler som omfatter elektronisk overvåking - tilrettelagt innhenting (DGF-kabel) og innhenting av såkalt rådata i bulk (overvåking av satellitter). Begge innebærer lagring av personopplysninger om norske borgere. Forslaget bygger i stor grad på det såkalte Lysne II-utvalgets utredning som Datatilsynet sa et klart nei til i 2017.

Les mer

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert på regjeringens hjemmeside: 
Høring – forslag til ny lov om Etterretningstjenesten (regjeringen.no)

Direktør Bjørn Erik Thon har skrevet et blogginnlegg i tilknytning til saken:
Digitalt grenseforsvar, Personvernkommisjon og hva som er godt personvern

Du kan også lese Datatilsynets tidligere høringsuttalelse til Forsvarsdepartementet 18. januar 2017 (pdf)