Lansering av rapport om fintech og personvernutfordringer

Finanssektoren er i rask endring. Opplysninger om vår privatøkonomi vil i tiden fremover bli behandlet på nye måter og til nye formål, samt av nye og flere aktører enn i dag. Vi har skrevet en rapport som ser på hvordan endringene i finanssektoren vil påvirke personvernet. Rapporten ble lansert på et arrangement hos Evry den 7. februar 2018. 

Se arrangementet via PC her

Se arrangementet via mobil her

I rapporten ser vi på hvilke konsekvenser det reviderte betalingstjeneste direktivet (PSD2) som trer i kraft i 2018, vil ha for personvernet. Med innføringen av PSD2 vil nye aktører stå klare til å levere oss nye og mer persontilpassede tjenester.

Ny teknologi og muligheten til å samle inn data i sanntid, er også i ferd med å endre forretningsmodellen i forsikringsbransjen. Ved hjelp av sensorer i bilen, hjemmet og på kroppen vår, kan forsikringsselskapene samle inn data om hvordan vi lever og hvordan vi oppfører oss. Prisen på forsikringen vil beregnes ut ifra vår unike atferd.

Les mer om rapporten og last den ned

Innebygd personvern stadig viktigere

I 2018 trer også ny personvernlovgivning i kraft. Det nye regelverket legger mer ansvar over på virksomhetene for å demonstrere at de etterlever regelverket. Ledelsen må blant annet sikre at det settes av tilstrekkelig ressurser til innkjøp og programvareutvikling for å lage tjenester med innebygd personvern.

Aktiv, god og innovativ bruk av innebygd personvern kan gi nye bank og forsikringstjenester et konkurransefortrinn, basert på tilliten som godt personvern skaper, og ikke minst ivaretar i det lange løp.