Konkurranse - Innebygd personvern i praksis 2018

Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". I år har vi egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.

Påmeldingsfristen var 1. desember 2018, og vinneren kåres i begynnelsen av 2019.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern. Vi ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern og følger utviklingskriteriene i vår veiledning om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må selvsagt også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet.

Det er andre gangen Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av datatilsynsmyndighetene i Katalonia (Spania). 

Det beste bidraget får en utmerkelse og et diplom i tillegg til å kunne vise til godt personvern.

Hva slags bidrag ønsker vi?

Vi ønsker bidrag med funksjoner som ivaretar personvern. Det kan være løsninger, applikasjoner eller system som gjør det enkelt for brukerne å ivareta eget personvern. For eksempel kan bidraget ha funksjoner som gjør at retten til innsyn, informasjon og retting ivaretas eller at personopplysninger slettes når de ikke lenger trengs. Det kan også være funksjoner som ivaretar krav til samtykke eller som er gode eksempler på dataminimering. 

Hvem kan delta i konkurransen?

Alle virksomheter, utviklere eller forskere som alene eller i fellesskap har utviklet en applikasjon eller teknologisk løsning som er et godt eksempel på praktisk bruk av innebygd personvern. I år har vi en egen kategori for studenter. 

Konkurranseregler og jury

Bidragene vurderes ut fra konkurranseregler og kriterier av en jury.
Juryen består av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse og Datatilsynets representanter Veronica Jarnskjold Buer og Martha Eike.

Les mer detaljerte konkurranseregler og en presentasjon av juryen

Premiering

De beste bidragene får en utmerkelse og et diplom. I år har vi dessuten en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr. Premien kan være skattepliktig. 

Vinnerne kåres 18. mars 2019 på Kulturhuset i Oslo.

Programvareutvikling med innebygd personvern

Hvordan utvikle programvare med innebygd personvern? Vi har i samarbeid med sikkerhetseksperter og programutviklere i både privat og offentlig sektor, utviklet en veileder om temaet. Den skal hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i de nye personvernreglene.

Programvareutvikling med innebygd personvern