Konkurranseregler - Innebygd personvern i praksis 2018

Konkurranseregler - Innebygd personvern i praksis 2018

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern i tekniske løsninger.

Hvem kan sende inn bidrag?

Konkurransen er åpen for alle enkeltpersoner eller juridiske enheter, forskere og utviklere som alene eller i fellesskap har utviklet en applikasjon eller teknologisk løsning. Jurymedlemmer kan ikke delta i konkurransen. En enkelt virksomhet eller enkeltperson kan sende inn én eller flere bidrag. Det må sendes en egen søknad for hvert av bidragene.

Det er ingen føringer for bidragets målgruppe eller plattform. Det kan være laget for forvaltningen, privat næringsliv, sluttbrukeren og det kan være laget for enhver plattform eller innretning.

Bidraget må være ferdig utviklet, enten på markedet eller tatt i bruk av privatpersoner eller virksomheter. Her gjøres det et unntak for studentbidrag. De trenger ikke være ferdig utviklet, men vi stiller krav til en god funksjonell beskrivelse og utdypning av metodikken som brukes. Det må være realistisk å kunne utvikle bidragene.

Bidragets grensesnitt kan være på norsk eller engelsk. Kandidatene beholder sine immaterielle rettigheter (både opphavsrett og patenter, mønstre og varemerker).

Ved å delta i konkurransen godtar deltakeren konkurransereglene.

Bidraget skal oppfylle flere av følgende kriterier:

Følgende dokumenter fylles ut og sendes inn for at juryen skal kunne vurdere bidraget:

 • Søknadsskjema
 • Prosjektrapport som beskriver bidraget. Dette inkluderer:
  • en funksjonell beskrivelse av løsningen
  • en beskrivelse av hva som er nyskapende aspekter med hensyn til å ivareta personvern
  • en beskrivelse av hvordan bidraget oppfyller konkurransekriteriene
  • en beskrivelse av hva slags metodikk som er brukt - dersom vår veileder er brukt, ønsker vi en forklaring på hvordan

Hvis søknaden ikke sendes av innehaveren av rettighetene, må det legges ved en fullmakt fra innehaveren av opphavsretten til bidraget.

Juryen forbeholder seg retten til å ikke vurdere søknader uten god dokumentasjon på hva løsningen er og hvordan personvern er bygget inn.


I tillegg kan dere sende inn:

 • Annen dokumentasjon eller materiale som dere mener er viktig for å vise hvordan bidraget gir bedre personvern.
 • En presentasjon av bidraget på maks 10 minutter.


Søknadsskjemaet og de vedlagte dokumentene kan være på norsk eller engelsk.

Innsending av søknader og dokumentasjon

Søknader må sendes inn ved bruk av skjema på www.datatilsynet.no (nederst i denne artikelen)

Dokumentasjon merkes «Innebygd personvern i praksis 2018» og sendes til 

Kommunikasjon til vår e-postserver støtter TLS. Dersom det er behov for høyere grad av sikkerhet kan PGP-kryptering benyttes. Offentlig nøkkel fås ved påmelding.

Fingerprint: F74B 3B03 E53C E90F D3B4 7713 BF77 2FBB 2DB2 567F

Jury

Jurymedlemmene kan ikke ha forbindelser med personer eller virksomheter som konkurrerer om prisen og som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis et medlem er inhabil kan ikke vedkommende delta i vurderingen av bidraget som kommer fra virksomheten han eller hun har en slik forbindelse til.

Prisen tildeles av en jury med følgende medlemmer:

Lillian Røstad
Styreleder for Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF). Røstad har bakgrunn som forsker og lang erfaring fra sikkerhetsarbeid i den offentlige sektor. I dag jobber hun som avdelingsleder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria.

Dag Wiese Schartum
Professor ved Senter for rettsinformatikk, UiO. Schartums primære forskningsområder er elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi. Han har blant annet skrevet en rekke bøker og artikler om personvern, herunder om metoder for å bygge personvern inn i informasjonssystemer.

Maria Bartnes
Forskningssjef ved SINTEF og førsteamanuensis II ved NTNU. Bartnes har en PhD fra Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (tidligere Institutt for telematikk) ved NTNU.

Torgeir Waterhouse
Direktør for Internett og nye medier i IKT Norge. Waterhouse arbeider med spørsmål knyttet til personvern, opphavsrett og digitale medier.

Fra Datatilsynet, med 1 stemme deltar:

Veronica Jarnskjold Buer
Senioringeniør i Datatilsynet. Forskerutdannet fra UiO, og har mer enn 25 års erfaring fra IKT og informasjonssikkerhet i offentlig og privat sektor. Veronica har fokus på personvern og sikkerhet innen forskning og i helsesektoren, innebygd personvern, hendelseshåndtering, testing, personvernfremmende teknologi, risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser.

Martha Eike
Senioringeniør i Datatilsynet. Utdannet dataingeniør med ni års erfaring fra QA og programvareutvikling i privat sektor. Hun har opparbeidet seg erfaring med skytjenester, digitalisering av offentlig sektor, opplæringssektoren, innebygd personvern, vurdering av personvernkonsekvenser og Big Data. Martha koordinerer det utadrettede arbeidet med informasjonssikkerhet.

Premie

Det beste bidraget premieres. I 2018 har vi to kategorier. En for virksomheter og en for studenter. Premien i studentkategorien er et stipend på 20 000 kr. Premien kan være skattepliktig.

Premieutdeling

Vinneren kåres i begynnelsen av 2019.


Fyll inn skjemaet for å delta i konkurransen

Jeg bekrefter at (kryss av)