Forslaget til ny personopplysningslov er klart

Justis- og beredskapsdepartementet la 23. mars frem forslag til ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i proposisjonen en ny personopplysningslov som avløser den gjeldende personopplysningsloven. Forslaget består av to hovedelementer:

  1. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse.
  2. For det andre foreslår departementet en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Fra departementets side tas det sikte på å sette loven i kraft samtidig som eller så snart som mulig etter at forordningen får anvendelse i EU-statene 25. mai 2018. Forslaget skal nå behandles i Stortinget.

Les mer på regjeringen.no

Les proposisjonen

Datatilsynet i rute

- Det er flott at proposisjonen nå er klar og oversendt til Stortinget for behandling, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. - Vi i Datatilsynet gleder oss til å lese lovforslaget nøye, og er klare for de nye reglene når de forhåpentligvis trer i kraft 25. mai i år.

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018