Facebook og Cambridge Analytica-saken

Mandag 9. april skulle Facebook varsle alle brukere som er rammet av Cambridge Analytica-skandalen, også i Norge. Alle andre vil bli oppfordret til å gå gjennom personverninnstillingene sine. Datatilsynet følger saken.

Facebook er den siste tiden blitt klaget inn til datatilsynsmyndighetene i flere europeiske land for brudd på personvernlovgivningen. Det er Forbrukerrådet som har klaget Facebook inn til Datatilsynet i Norge.

Facebook oppfordrer nå medlemmene av nettsamfunnet til å gå gjennomgå appene de har knyttet til Facebook-kontoen sin og se gjennom hvilken informasjon den har tilgang til. I tillegg vil de opp mot 87 millioner brukerne som ble berørt av Cambridge Analyticas datainnsamling, få en egen beskjed om at appen «This is your digital life» som ble brukt til innsamlingen, er fjernet. Facebook varsler at tredjepartsapper skal få mindre tilgang til brukerinformasjon enn de har hatt tidligere, og det blir ikke lenger mulig å søke opp brukere ved hjelp av telefonnummer og e-postadresser.

Datatilsynet deltar på internasjonale møter

Saken følges også opp på felles møter i Europa.

- Det viktigste vi gjør fremover, er å koordinere innsatsen på tvers i Europa. Denne uken er vi i det norske Datatilsynet til stede på to store møter der saken diskuteres, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Cambridge Analytica og Facebook står som sak på programmene til både den internasjonale arbeidsgruppen for personvern innen telekommunikasjon (Berlin-gruppen) og EUs rådgivende organ i personvernspørsmål (Artikkel 29-gruppen).

Nye personvernregler

I 2018 trer de nye personvernreglene i kraft. De nye reglene legger begrensninger på hva slags opplysninger tredjeparter kan få tilgang til. Da skal det også bli enklere å vite hva som lagres om deg og hva denne informasjonen brukes til.

Facebooks personverninnstillinger vil reguleres strengere. Dagens grunninnstillinger er ikke nødvendigvis i tråd med endringene som kommer, blant annet om kravet til tydelig og forståelig informasjon om hva dataene brukes til.

Les mer om informasjonsplikten