Datatilsynet vil møte Tolletaten om bruken av amerikansk IT-verktøy

Tolletaten gikk i 2017 inn i et kontraktsforhold med det amerikanske selskapet Palantir. Selskapet er et av verdens ledende på utnytting av stordata, og bidrar nå til å skreddersy et system for tollvesenet der tollens egne, interne databaser kan kobles opp mot og samkjøres med andre databaser, registre og nettsteder. Datatilsynet kjenner ikke til Tollvesenets konkrete planer med systemet. 

Det nye systemet vil i fremtiden kunne sette i gang omfattende søk for å sortere informasjon som også inkluderer ustrukturerte data som bilde og lyd ved hjelp av teknikker som bilde- og talegjenkjenning. 

- Palantir er et kraftig verktøy som setter personvernet på prøve. Det er naturlig at vi følger opp videre og ber om et møte for å undersøke hva dette skal være og hvordan det er tenkt, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Når offentlig eller private virksomheter begynner å behandle personopplysninger på en ny måte, må de også foreta en ny gjennomgang og vurdering av om hjemler foreligger.

- Det er Tollvesenets ansvar å påse at de holder seg innenfor den norske loven, sier Thon.