Reklameskilt med kamerateknologi

Reklameskilt kan nå analysere kjønn, alder og ansiktsuttrykk til forbipasserende. Deretter kan reklamen tilpasses hver enkelt. Spørsmålet er om en slik bruk av teknologi vil være lovlig?

- Reklameskiltene benytter kamerateknologi for å analysere hvem de som ser på skiltet er, og tilpasser så markedsføringen ut ifra det. Forbrukerne kan ikke påvirke dette eller rette opp resultatet. De kan heller ikke si nei takk til å bli analysert, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

- Mange vil oppleve det som inngripende å bli analysert på denne måten, og å bli satt i bås når de beveger seg på offentlige steder. Personvern-konsekvensene må derfor vurderes nøye hvis slike skilt skal tas i bruk.

Samme regler som for kameraovervåking

Personopplysningsloven gjelder når personopplysninger samles inn og brukes, slik som for eksempel ved kameraovervåking. Hvis vanlige bilder eller video av en person brukes til analyse, gjelder loven selv om bildene ikke lagres. Noen kameraer legger på filtre eller bearbeider bildene slik at de ikke ser ut som vanlige bilder. Om bildet man ender opp med likevel er unikt for den enkelte personen, og samme person alltid vil generere samme bilde, er det fortsatt en personopplysning.

Selv om bildene ikke lagres, gjelder altså reglene for kameraovervåking dersom systemet behandler personopplysninger ved hjelp av et fastmontert kamera. Dette vil vanligvis også omfatte tidsavgrensede pilotprosjekter.

Kamera bare til sikkerhetsformål

I Norge har vi strenge regler for kameraovervåking. Kameraovervåkings-reglene sier blant annet at slik overvåking som hovedregel bare skal benyttes for å verne om liv eller helse, eller for å forebygge gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger.

- Datatilsynet har så langt ikke utført tilsyn eller behandlet saker om reklameskilt som benytter kamerateknologi. Vi har altså ikke hatt mulighet til å ta endelig stilling til lovligheten av akkurat denne typen kameraer. Vår klare oppfatning er imidlertid at det skal svært mye til før et kamera som analyserer folk på denne måten vil være lovlig, understreker, Thon.

Når man behandler personopplysninger, har man for øvrig plikt til å gi informasjon om dette. Kameraovervåking skal derfor skiltes tydelig.

Les mer om reglene for kameraovervåking

Kan forsterke eksisterende stereotypier

Skilt som analyserer oss på bakgrunn av algoritmer kan dessuten forsterke eksisterende stereotypier – for eksempel ved at menn bare vises reklame for produkter som anses som maskuline. Derfor påvirker skiltet også andre verdier enn personvern, slik som likestilling og informasjonsfrihet.